Rozšířili jsme svoji působnost – nově jsme otevřeli pobočku v Praze a nabízíme tak naše služby i pro nové klienty. Zde prosíme před návštěvou předchozí telefonický +420 606 260 582 nebo emailový info@ufr.cz kontakt.

Poskytované služby

Daňové poradenství

 • Komplexní poradenství v oblasti daní:
  • Daň z příjmů právnických osob
  • Daň z příjmů fyzických osob
  • Daň z přidané hodnoty
  • Daň silniční
  • Daň z nemovitých věcí
 • Zpracování daňových přiznání
 • Zajištění odkladu pro podání daňového přiznání daně z příjmů právnických i fyzických osob včetně odkladu zaplacení daně
 • Průběžná nebo jednorázová zpětná kontrola účetních a ostatních dokladů, majících vliv na daňovou povinnost
 • Daňové a účetní konzultace
 • Posouzení plánů klienta z hlediska možných daňových dopadů
 • Daňová optimalizace
 • Zastupování při jednání s Finančním úřadem a ostatními správními orgány
 • Zastupování při kontrolách
 • Poradenství v oblasti správy daní a poplatků

Účetní poradenství, vedení a zpracování účetnictví, daňové evidence

 • Komplexní poradenství v oblasti účetnictví (dříve podvojné účetnictví) a daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví)
 • Zavedení a vedení účetnictví a daňové evidence v souladu s českými účetními a daňovými předpisy
 • Průběžné vedení a zpracování účetnictví a daňové evidence
 • Zpětné zpracování účetnictví a daňové evidence za uplynulá období
 • Kontrola účetnictví a daňové evidence včetně posouzení možných daňových dopadů
 • Podpora a dohled nad vedením účetnictví a daňové evidence u klienta
 • Vedení a zpracování mzdového účetnictví, vedení mzdové a personální agendy
 • Sestavování měsíčních a ročních účetních závěrek, reportingů ve formě stanovené klientem
 • Zpracování statistických výkazů
 • Zpracování a předkládání přiznání k DPH v měsíčních nebo čtvrtletních intervalech
 • Zastupování klienta při kontrolách a místních šetřeních prováděných FÚ
 • Vedení a zpracování účetnictví firem v likvidaci i konkurzu
 • Rekonstrukce účetnictví